หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2384-0036..
27. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฎิบัติการบริษัท เซเรบอส 038-490400-..
28. บริษัท ซันแวลเล่ย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3633-4900..
29. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน ) 055-728400#..
30. บริษัท ซีพีซี/ฮาย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575022-..
31. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สระบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 036-341200 ..
32. บริษัท เบทาโกร จำกัด(สมุทรปราการ) (ห้องปฏิบัติการเบทาโกร จำกัด) 02-8165011..
33. บริษัท น้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 034-331805-..
34. บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรี 035-641435-..
35. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
36. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์product) 035-418103-..
37. บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 02-237-9999..
38. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7421-0222..
39. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด 0-2516-8811..
40. บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) 0-2703-4444..
41. บริษัท หลีเฮง ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลเคมี) 074-476366-..
42. บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจจุลินทรีย์) ,ยังไม่คีย์ข้อมูล 0-7437-8400..
43. บริษัท ไฮไท ซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7437-8391..
44. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด 0-7470-9100..
45. บริษัท เอส.ซี.ซี โฟรเซ่น ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการเอส.ซี.ซี โฟรเซ่น ซีฟูดส์ ) 0-7444-3601..
46. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7433-4008..
47. บริษัท สงขลาโฟรสเซ่น ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7433-6091..
48. บริษัท แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (ห้องฏิบัติการRND ) 074-336011-..
49. บริษัท แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7443-5283..
50. บริษัท อันดามัน ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7783-5579..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop