หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. โรงพยาบาลสวี (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7753-1206..
27. โรงพยาบาลสอง (แพร่) (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5459-1575..
28. โรงพยาบาลหนองจิก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข) 0-7343-7350..
29. โรงพยาบาลลำปาง (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5422-3623..
30. โรงพยาบาลไทรโยค (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลไทรโยค) (034) 591-0..
31. โรงพยาบาลกะพ้อ (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073- 494037..
32. โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5571-4223..
33. โรงพยาบาลควนเนียง (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลควนเนียง) 0-7438-6647..
34. โรงพยาบาลควนขนุน (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7468-1198..
35. โรงพยาบาลจะนะ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-7437-8345..
36. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
37. โรงพยาบาลชะอวด (ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค) 075-381011-..
38. โรงพยาบาลชุมพวง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลชุมพวง) 0-4447-7281..
39. โรงพยาบาลดอกคำใต้ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5449-1119..
40. โรงพยาบาลดารารัศมี (ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค) 0-5329-7207..
41. โรงพยาบาลตราด (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 0-3953-1784..
42. โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี) 0-3932-1233..
43. โรงพยาบาลตาคลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056 - 26175..
44. โรงพยาบาลตาบัง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7325-8090..
45. โรงพยาบาลทับเที่ยง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลทับเที่ยง) 0-7521-8988..
46. โรงพยาบาลทับปุด (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลทับปุด) 0-7659-9109..
47. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ (หอ้งปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-7548-9084..
48. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ) 02-9269119..
49. โรงพยาบาลธัญบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญบุรี) 577-1668..
50. โรงพยาบาลธารโต (ห้องปฏิบัติการนารีวิทยา) 0-7329-7041..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop