หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร ) 0-7750-4800..
52. โรงพยาบาลนาโยง (ห้องปฎิบัติการกลุ่มเทคนิคบริการงานชันสูตรโรค) 075-299099..
53. โรงพยาบาลนากลาง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลนากลาง) 0-4235-9035..
54. โรงพยาบาลนครพิงค์ (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5321-1957..
55. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4377-1439..
56. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฏิบัติการชันสูตรรวม) 0-4377-1439..
57. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 034419531..
58. โรงพยาบาลบ้านตาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5559-1435..
59. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์) 0-4485-9099..
60. โรงพยาบาลบางมูลนาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5663-1131..
61. โรงพยาบาลบึงสามพัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบึงสามพัน) 0-5673-1284..
62. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก) 0-4461-1262..
63. โรงพยาบาลประโคนชัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลประโคนชัน) 0-4467-1356..
64. โรงพยาบาลปราสาท (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราสาท) 0-4455-1295..
65. โรงพยาบาลปรางกู่ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปรางกู่) 0-4569-7050..
66. โรงพยาบาลปราณบุรี (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราณบุรี) 0-3262-1757..
67. โรงพยาบาลปะคำ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะคำ) 044654208..
68. โรงพยาบาลปะทิว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะทิว) 0-7759-1028..
69. โรงพยาบาลปะนาเระ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะนาเระ) 0-7349-9067..
70. โรงพยาบาลป่าโมก (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าโมก) 0-3566-1326..
71. โรงพยาบาลป่าแดด (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าแดด) 0-5365-4479..
72. โรงพยาบาลป่าติ้ว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าติ้ว ) 0-4571-2044..
73. โรงพยาบาลปักธงชัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปักธงชัย) 0-4444-1011..
74. โรงพยาบาลปาย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปาย) 0-5369-9211..
75. โรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล) 0-4431-2174..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop