หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
127. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์จุลชีววิทยา, เคมี) 0-3848-0502..
128. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ หมวดพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปฎิกิริยาอีไลซ่า) 0-4334-2949..
129. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3937-1640..
130. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการคาร์ลิเบรต) 074 - 72187..
131. บริษัท สหมั่งมีซีฟู้ดส์นูทรีชั่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 077 - 52188..
132. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 075 - 48348..
133. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074 - 32257..
134. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
135. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์) 0-3481-6500..
136. บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3483-9870..
137. บริษัท สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา (1988) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074 - 41218..
138. บริษัท ฟูดส์แอนด์ดริ้งส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3820-1019..
139. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-42 012521..
140. บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-4447-1368..
141. บริษัท คัมนินา ประเทศไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการทั่วไป) 0-4431-3153..
142. บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ IFS) 02-9918586-..
143. บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการโรงแป้งข้าว) 0-4432-3385..
144. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร) 02-9897613-..
145. บริษัท แองโกลไซแอมซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท แองโกลไซแอมซีฟู้ดส์) 02 - 385523..
146. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3889-9313..
147. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3889-9313..
148. บริษัท ไทยนิชชิน เซฟุงจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2324-0564..
149. บริษัท ไทยฟู้ดโคทติ้งส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2313-1247..
150. บริษัท เคอรี่ กลอรี่ฟลสวมิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2425-9780..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop