หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02 9981350-..
102. บริษัท ระนอง น้ำแร่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) ..
103. บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 053-363602..
104. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 032-447681-..
105. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074 273600..
106. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 032 611 384..
107. บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์) 035 - 34109..
108. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3860-1666..
109. บริษัท แพรกซ์แอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 038-685718-..
110. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 038-685718-..
111. บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2212-2177..
112. โรงพยาบาลนครพิงค์ (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5321-1957..
113. บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2326-8700..
114. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9876500 ..
115. บริษัท มงคลสมัย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 055-449126-..
116. บริษัท ธนภักดี จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-849550-..
117. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการ X-RAY) ..
118. บริษัท ธนภักดี จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-849550-..
119. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 0-7439-1191..
120. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด) 0-7433-6091..
121. บริษัท นิสชินฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3848-1349..
122. บริษัท พรชัยอุตสาหกรรมชุลบุรี (2003) จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3839-1503..
123. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3864-8140..
124. บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโพรดักส์ จำกัด (ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 077 - 50338..
125. บริษัท ซีเฟรซอินดิสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี,จุลชีววิทยาและสอบเทียบ) 077 - 52132..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop