หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. บริษัท รวมอาหาร จำกัด 0-3420-0173..
302. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พี.เอ็น.มารีน ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด 0-3442-7696..
303. โรงพยาบาลป่าแดด (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าแดด) 0-5365-4479..
304. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฏิบัติการชันสูตรรวม) 0-4377-1439..
305. บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5337-2902..
306. โรงพยาบาลปราณบุรี (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราณบุรี) 0-3262-1757..
307. โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี) 0-3932-1233..
308. โรงพยาบาลโซ่พิสัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลโซ่พิสัย) 0-4248-5099..
309. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3857-5022..
310. บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3823-9445..
311. โรงพยาบาลปะนาเระ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะนาเระ) 0-7349-9067..
312. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเบตง) 0-7323-1025..
313. โรงพยาบาลปาย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปาย) 0-5369-9211..
314. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2385-9024..
315. สถาบันโรคทรวงอก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 580-3423..
316. บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอน เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 028349222..
317. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ) 02-9269119..
318. โรงพยาบาลธัญบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญบุรี) 577-1668..
319. โรงพยาบาลบึงสามพัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบึงสามพัน) 0-5673-1284..
320. โรงพยาบาลปลาปาก (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปลาปาก) 0-4258-9103..
321. โรงพยาบาลนากลาง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลนากลาง) 0-4235-9035..
322. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 034419531..
323. โรงพยาบาลป่าโมก (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าโมก) 0-3566-1326..
324. บริษัท บี.เอ็น.เอ็ช แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 032-351689..
325. บริษัท สวนไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 029145080..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop