หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
326. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-9753501-..
327. โรงพยาบาลปากท่อ (ห้องปฏฺบัติการกลางโรงพยาบาลปากท่อ) (032) 281-5..
328. โรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์) (032) 221-0..
329. โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร ) 0-7750-4800..
330. โรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล) 0-4431-2174..
331. โรงพยาบาลป่าติ้ว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าติ้ว ) 0-4571-2044..
332. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4377-1439..
333. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์) 0-4485-9099..
334. บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลินทรีย์) 0-3268-4234..
335. บริษัท สยามยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด 0-3481-6009..
336. โรงพยาบาลไทรโยค (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลไทรโยค) (034) 591-0..
337. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก) 0-4461-1262..
338. โรงพยาบาลปะคำ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะคำ) 044654208..
339. โรงพยาบาลประโคนชัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลประโคนชัน) 0-4467-1356..
340. โรงพยาบาลชุมพวง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลชุมพวง) 0-4447-7281..
341. โรงพยาบาลปักธงชัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปักธงชัย) 0-4444-1011..
342. โรงพยาบาลปากช่องนานา (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปากช่องนานา) 0-4431-1854..
343. โรงพยาบาลปราสาท (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราสาท) 0-4455-1295..
344. โรงพยาบาลปรางกู่ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปรางกู่) 0-4569-7050..
345. บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์สับปะรดและผลไม้อื่นๆ จำกัด 038-962585-..
346. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0-3535-0001..
347. บริษัท โรงสีธัญญุรุ่งเรืองชัย (ปทท) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4420-7777..
348. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
349. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานบ้านพรุ) 0-7420-0500..
350. บริษัท ดาวิตร แอนด์ ซันส์ โฮลติ้ง 0-2941-3300..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [1314 [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop