หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
326. โรงพยาบาลดารารัศมี (ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค) 0-5329-7207..
327. โรงพยาบาลดอกคำใต้ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5449-1119..
328. โรงพยาบาลชุมพวง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลชุมพวง) 0-4447-7281..
329. โรงพยาบาลชะอวด (ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค) 075-381011-..
330. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
331. โรงพยาบาลจะนะ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-7437-8345..
332. โรงพยาบาลควนขนุน (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7468-1198..
333. โรงพยาบาลควนเนียง (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลควนเนียง) 0-7438-6647..
334. โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5571-4223..
335. โรงพยาบาลกะพ้อ (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073- 494037..
336. โรงพยาบาลไทรโยค (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลไทรโยค) (034) 591-0..
337. โรงพยาบาลลำปาง (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5422-3623..
338. โรงพยาบาลหนองจิก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข) 0-7343-7350..
339. โรงพยาบาลสอง (แพร่) (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5459-1575..
340. โรงพยาบาลสวี (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7753-1206..
341. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค) 0-3832-2157..
342. โรงพยาบาลวังวิเศษ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 075-296052..
343. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตร) 0-5668-9018..
344. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-7323-4077..
345. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเบตง) 0-7323-1025..
346. โรงพยาบาลโซ่พิสัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลโซ่พิสัย) 0-4248-5099..
347. โรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์) (032) 221-0..
348. โรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค) 0-2312-7261..
349. โรงพยาบาลเชียงคำ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค ) 0-5445-1300..
350. โรงพยาบาลเชียงกลาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5479-7123..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [1314 [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop