หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ หมวดพืชไร่ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปฎิกิริยาอีไลซ่า) 0-4334-2949..
277. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาบริหารโรงพยาบาล*** 0-2312-6300..
278. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์( ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อสัตว์) 0-2737-3000..
279. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา)** 02-5790840 ..
280. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านเคมี)** 02-5790840 ..
281. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา (ห้องปฎิการวิเคราะห์ ทดสอบทางชีวภาพด้านโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร)** 02-5790840 ..
282. โรงพยาบาลพุทธชินราช (ห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก) 055-219844..
283. โรงพยาบาลพบพระ (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 055-569211-..
284. โรงพยาบาลพิจิตร (ห้องปฏิบัติการ OPD) 0-5661-1355..
285. โรงพยาบาลปทุมธานี (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลปทุมธานี) 0-2598-8888..
286. โรงพยาบาลปลาปาก (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปลาปาก) 0-4258-9103..
287. โรงพยาบาลปลายพระยา (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลปลายพระยา) 0-7568-7454..
288. โรงพยาบาลปางมะผ้า (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปางมะผ้า) .0-5361-715..
289. โรงพยาบาลปากท่อ (ห้องปฏฺบัติการกลางโรงพยาบาลปากท่อ) (032) 281-5..
290. โรงพยาบาลปากช่องนานา (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปากช่องนานา) 0-4431-1854..
291. โรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล) 0-4431-2174..
292. โรงพยาบาลปาย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปาย) 0-5369-9211..
293. โรงพยาบาลปักธงชัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปักธงชัย) 0-4444-1011..
294. โรงพยาบาลป่าติ้ว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าติ้ว ) 0-4571-2044..
295. โรงพยาบาลป่าแดด (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าแดด) 0-5365-4479..
296. โรงพยาบาลป่าโมก (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าโมก) 0-3566-1326..
297. โรงพยาบาลปะนาเระ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะนาเระ) 0-7349-9067..
298. โรงพยาบาลปะทิว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะทิว) 0-7759-1028..
299. โรงพยาบาลปะคำ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะคำ) 044654208..
300. โรงพยาบาลปราณบุรี (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราณบุรี) 0-3262-1757..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop