หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Quality control Devision) 0-3891-8271..
227. บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02 9981350-..
228. บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7333-3750..
229. บริษัท รอแยลแคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ/ทางเคมี) 0-7444-8901..
230. บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ห้องปฎิบัติการภาชนะบรรจุอาหาร) 0-5387-0601..
231. บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์มารีน ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7525-1207..
232. บริษัท โอ. เอ็ม.ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7443-1311..
233. บริษัท เอ พี โฟรเซ่นฟู้ด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 0-3482-2641..
234. บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2212-2177..
235. บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์) 035 - 34109..
236. บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3481-6413..
237. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2276-1041..
238. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-9753501-..
239. บริษัท ระนองการค้าสากล จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
240. บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด 0-7782-5197..
241. บริษัท ระนอง น้ำแร่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) ..
242. บริษัท เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2323-3001..
243. บริษัท รวมอาหาร จำกัด 0-3420-0173..
244. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4329-4202..
245. บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4444-6100..
246. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเส้นหมี่) 0-2811-6210..
247. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ) 02-8116210-..
248. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2811-6210..
249. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
250. บริษัท โรงงานนาแกพงษ์เจริญ จำกัด (ห้องปฎิบัติการทั่วไป) 0-4252-7432..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop