หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. โรงงานน้ำตาลราชสีมา (ห้องปฏิบัติการโรงเรือน) 0-4433-9061..
177. บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3889-3580..
178. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
179. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ) 02-8116210-..
180. โรงเส้นหมี่ขอเฮง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ2) -034-225240..
181. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
182. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-7433-6011..
183. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเคมี) 0-7421-0008..
184. บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ คาลนพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-3571-6460..
185. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-3571-6460..
186. บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3454-2634..
187. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) 0-3663-8378..
188. บริษัท แคบซูลโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร) 0-2329-1029..
189. บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
190. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2331-6571..
191. บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 08-1320-678..
192. บริษัท เอส เอ็ม ที ซี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2748-4265..
193. บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟูดส์ สเปเชียลตี้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-812457-..
194. บริษัท สุไหงโกลกฟูดส์โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-7361-1437..
195. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารปีโป้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-7781-1889..
196. บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด (ห้องปฎิบัติการหาค่าปริมาณกรดน้ำเชื่อม/microbiological) 0-32813024..
197. บริษัท สุราษฎร์มารีนโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Micro) 0-7727-3200..
198. บริษัท นทีชัย จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี 1) 0-7735-7170..
199. บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา) 034-653323-..
200. บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-3236-8270..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop