หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-4351-2954..
102. โรงพยาบาลสอง (แพร่) (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5459-1575..
103. NST FOOD INGREDIENTS Co.,Ltd. (ห้องปฎิบัติการ NST Microbiologics) 02-8127700..
104. บริษัท ไมเนอร์แครี่ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 044-361133-..
105. โรงพยาบาลเชียงกลาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5479-7123..
106. โรงพยาบาลบางมูลนาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5663-1131..
107. โรงพยาบาลวังวิเศษ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 075-296052..
108. โรงพยาบาลทับปุด (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลทับปุด) 0-7659-9109..
109. โรงพยาบาลชะอวด (ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค) 075-381011-..
110. โรงพยาบาลนาโยง (ห้องปฎิบัติการกลุ่มเทคนิคบริการงานชันสูตรโรค) 075-299099..
111. โรงพยาบาลหนองจิก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข) 0-7343-7350..
112. โรงพยาบาลแม่จริม (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5476-9036..
113. โรงพยาบาลเชียงแสน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร ) 0-5377-7035..
114. โรงพยาบาลแม่สาย (ห้องปฎิบัติการกลุ่มงานเทคนิคบริการ) 053-731300 ..
115. โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5571-4223..
116. โรงพยาบาลแม่อาย (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5345-9036..
117. โรงพยาบาลกะพ้อ (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073- 494037..
118. บริษัท ระนองการค้าสากล จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
119. บริษัท ทวีสินธุ์ น้ำแข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
120. โรงพยาบาลเชียงคำ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค ) 0-5445-1300..
121. โรงพยาบาลดอกคำใต้ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5449-1119..
122. โรงพยาบาลพุทธชินราช (ห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก) 055-219844..
123. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
124. โรงพยาบาลแม่วาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5392-8044..
125. โรงพยาบาลรัตภูมิ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7443-0390..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop