หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
2. บ.พนัสโภคภัณฑ์ 038-464520-..
3. บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) 024737844..
4. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 074587567..
5. Amcor Flexibles Bangkok PCL 02-7502240-..
6. บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด 034-428205-..
7. บริษัท ราชาชูรส จำกัด 032-743224-..
8. ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติวิเคราะห์ ทดสอบ) 2579 9594, ..
9. โรงพยาบาลลำปาง (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5422-3623..
10. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
11. บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3441-4161..
12. บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี) 0-3268-4234..
13. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด) 0-3636-8000..
14. บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5384-8088..
15. บริษัท ไทยเดลมา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-3894425..
16. บริษัท ดาวิตร แอนด์ ซันส์ โฮลติ้ง 0-2941-3300..
17. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานบ้านพรุ) 0-7420-0500..
18. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
19. บริษัท โรงสีธัญญุรุ่งเรืองชัย (ปทท) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4420-7777..
20. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0-3535-0001..
21. บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์สับปะรดและผลไม้อื่นๆ จำกัด 038-962585-..
22. โรงพยาบาลปรางกู่ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปรางกู่) 0-4569-7050..
23. โรงพยาบาลปราสาท (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราสาท) 0-4455-1295..
24. โรงพยาบาลปากช่องนานา (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปากช่องนานา) 0-4431-1854..
25. โรงพยาบาลปักธงชัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปักธงชัย) 0-4444-1011..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop