หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. โรงเส้นหมี่ขอเฮง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ2) -034-225240..
2. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
3. โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4488-8111..
4. โรงงานน้ำตาลราชสีมา (ห้องปฏิบัติการโรงเรือน) 0-4433-9061..
5. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
6. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
7. โรงพยาบาลแม่วาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5392-8044..
8. โรงพยาบาลแม่สาย (ห้องปฎิบัติการกลุ่มงานเทคนิคบริการ) 053-731300 ..
9. โรงพยาบาลแม่อาย (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5345-9036..
10. โรงพยาบาลแม่จริม (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5476-9036..
11. โรงพยาบาลยะลา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7324-4710..
12. โรงพยาบาลรัษฎา (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 075-286036..
13. โรงพยาบาลรัตภูมิ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7443-0390..
14. โรงพยาบาลรามัน (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลรามัน) 073-295098..
15. โรงพยาบาลเชียงแสน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร ) 0-5377-7035..
16. โรงพยาบาลเชียงกลาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5479-7123..
17. โรงพยาบาลเชียงคำ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค ) 0-5445-1300..
18. โรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค) 0-2312-7261..
19. โรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์) (032) 221-0..
20. โรงพยาบาลโซ่พิสัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลโซ่พิสัย) 0-4248-5099..
21. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเบตง) 0-7323-1025..
22. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-7323-4077..
23. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตร) 0-5668-9018..
24. โรงพยาบาลวังวิเศษ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 075-296052..
25. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค) 0-3832-2157..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop