หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. โรงพยาบาลชุมพวง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลชุมพวง) 0-4447-7281..
27. โรงพยาบาลประโคนชัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลประโคนชัน) 0-4467-1356..
28. โรงพยาบาลปะคำ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปะคำ) 044654208..
29. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก) 0-4461-1262..
30. โรงพยาบาลไทรโยค (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลไทรโยค) (034) 591-0..
31. บริษัท สยามยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟูดส์ จำกัด 0-3481-6009..
32. บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลินทรีย์) 0-3268-4234..
33. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์) 0-4485-9099..
34. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4377-1439..
35. โรงพยาบาลป่าติ้ว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าติ้ว ) 0-4571-2044..
36. โรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล) 0-4431-2174..
37. โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร ) 0-7750-4800..
38. โรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์) (032) 221-0..
39. โรงพยาบาลปากท่อ (ห้องปฏฺบัติการกลางโรงพยาบาลปากท่อ) (032) 281-5..
40. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-9753501-..
41. บริษัท สวนไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 029145080..
42. บริษัท บี.เอ็น.เอ็ช แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 032-351689..
43. โรงพยาบาลป่าโมก (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลป่าโมก) 0-3566-1326..
44. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 034419531..
45. โรงพยาบาลนากลาง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลนากลาง) 0-4235-9035..
46. โรงพยาบาลปลาปาก (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปลาปาก) 0-4258-9103..
47. โรงพยาบาลบึงสามพัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบึงสามพัน) 0-5673-1284..
48. โรงพยาบาลธัญบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญบุรี) 577-1668..
49. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ) 02-9269119..
50. บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอน เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 028349222..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop