หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ห้องปฎิบัติการภาชนะบรรจุอาหาร) 0-5387-0601..
277. บริษัท สมิงฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์) 0-3959-8211..
278. บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2746-9731..
279. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฎิบัติการทดสอบด้านเคมี) 053-916211..
280. บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร็มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3481-2862..
281. บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 0-2976-2314..
282. บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด 0-7782-5197..
283. บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการเวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์และเคมี) 0-7448-3482..
284. บริษัท อมรไชย จำกัด (สาขาท่าเรือ) (ห้องปฏิบัติการบริษัท อมรชัย จำกัด สาขาท่าเรือ) 035-222710-..
285. บริษัท รวมอาหาร จำกัด 0-3420-0173..
286. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พี.เอ็น.มารีน ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด 0-3442-7696..
287. บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3821-4343..
288. บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5337-2902..
289. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3857-5022..
290. บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3823-9445..
291. บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2326-1305..
292. บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2368-2695..
293. บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2332-5765..
294. บริษัท ปฐวิน จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* -..
295. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0 35301507..
296. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2385-9024..
297. บริษัท ศิริบัญชา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2956-0271..
298. บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอน เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 028349222..
299. บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2941-2992..
300. บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2431-3115..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop