หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
176. บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2709-3900..
177. บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 08-1320-678..
178. บริษัท สยามเภสัช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-26259999..
179. บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2943-0935..
180. บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2311-5737..
181. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเคมี) 0-2318-2152..
182. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือพิเศษ) 0-2318-2152..
183. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ จุลชีววิทยา) 0-2318-2152..
184. บริษัท ไทยบีบีบฟรุท จำกัด (ห้องปฏิบัติการ R&D) 0-2427-1571..
185. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบร์วู๊ด ฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2468-1418..
186. บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
187. บริษัท แคบซูลโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร) 0-2329-1029..
188. บริษัท เอฟอีฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2719-9311..
189. Beauty et extra Co. Ltd (ห้องปฎิบัติการ ควบคุมคุณภาพ) ..
190. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) 0-3663-8378..
191. บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บเบอราเตอรี่ล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2985-5855..
192. บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3454-2634..
193. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-3571-6460..
194. บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ คาลนพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-3571-6460..
195. บริษัท อารี เอ็กซ์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
196. โรงเส้นหมี่ขอเฮง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ2) -034-225240..
197. SEA FOODS ENTERPRITE (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
198. บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3845-8698..
199. บริษัท อลูคอน จำกัด (ห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์) 0-3834-5001..
200. บริษัท อลูคอน จำกัด (ห้องปฎิบัติการทดสอบความแข็ง) 0-3834-5001..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [3]  [4]  [5]  [6]  [78 [9]  [10]  [11]  [12ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop