หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. บริษัท เอ. เอ็น. บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2510-0021..
102. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 038-685718-..
103. บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2212-2177..
104. บริษัท Wella (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-315-1238..
105. บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2982-4984..
106. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9876500 ..
107. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02 -3121178..
108. บริษัท ธนภักดี จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-849550-..
109. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด) 0-7433-6091..
110. บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโพรดักส์ จำกัด (ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 077 - 50338..
111. บริษัท ซีเฟรซอินดิสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี,จุลชีววิทยาและสอบเทียบ) 077 - 52132..
112. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
113. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3937-1640..
114. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์) 0-3481-6500..
115. บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3483-9870..
116. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ) 032 - 47195..
117. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการโรงงานพาสเจอร์ไรซ์) 032 - 47195..
118. บริษัท โรงงานสโนว์เฮาส์โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 035 - 58109..
119. บริษัท ฟูดส์แอนด์ดริ้งส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3820-1019..
120. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-42 012521..
121. บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ IFS) 02-9918586-..
122. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร) 02-9897613-..
123. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 035 - 22103..
124. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 035 - 22103..
125. บริษัท เอสแอนเจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา) 0-3848-0086..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop