หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. โรงพยาบาลแม่จัน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-771300..
252. ห้างห้นส่วนจำกัด สุวิรุฬห์ ชาไทย (ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ) 0-5371-2007..
253. NST FOOD INGREDIENTS Co.,Ltd. (ห้องปฎิบัติการ NST Microbiologics) 02-8127700..
254. บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 02-9833675..
255. บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-4203887-..
256. บริษัท นิสสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการ บริษัท นิสสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด) 0-2439-7425..
257. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 0-2589-9850..
258. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (ห้องปฏิบัติการ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด) 0-4420-0444..
259. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 038-593116-..
260. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2298-2465..
261. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
262. บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-3151074..
263. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-22333990-..
264. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-21945678-..
265. บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด (ห้องปฏิบัติตรวจสอบทดสอบ)* 0-2543-8210..
266. บริษัท วินนามิค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2510-0364..
267. ICHIKYU FOOD (THAILAND) CO.,LTD (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 044-316209..
268. บริษัท บุญยเกียรติไอศกรีม จำกัด (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 056-720226..
269. บริษัท ท้ายเหมืองซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการ จุลชีววิทยา) 0-7643-4401..
270. บริษัท ตราลิงถือลูกท้อ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-7474416..
271. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
272. บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 077-835579-..
273. บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมี) 055-641200-..
274. บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ) 042-943111..
275. บริษัท สุรินทร์ทิพย์ไรซ์มิลล์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ความชื้นของวัตถุดิบ) 0-2277-5553..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop