หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
251. บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9616040-..
252. บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านกายภาพ) 0-7525-1275..
253. บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-7525-1275..
254. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3866-3007..
255. บริษัท seafood interprise (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
256. บริษัท Wella (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-315-1238..
257. บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-3610..
258. บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ บ.ลักกี้ยูเนี่ยนฟูดส์) 0-3449-0009..
259. บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2395-2751..
260. บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5342-1389..
261. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 036-223370-..
262. บริษัท ไมลอทท์ แลบ (ห้องปฏิบัติรรวจสอบ ทดสอบ) 0-2752-5611..
263. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02 -3121178..
264. บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2709-3900..
265. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
266. บริษัท ไฮเป็กซ์ (แก้วสารพัดนึก) จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0389..
267. บริษัท ไฮไท ซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7437-8391..
268. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2533-7750..
269. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9876500 ..
270. บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0 2918 292 ..
271. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-3449-0197..
272. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทไดโฮ) 0-3449-0197..
273. บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2277-0155..
274. บริษัท ไทย-มีโก้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2895-6901..
275. บริษัท ไทย-ซีโนฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-3483-0055..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [1011 [12]  [13]  [14]  [15ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop