หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2326-0750..
277. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม) 034-816441-..
278. บริษัท ไทยโอกาเบโพรโมชั่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-3886-6747..
279. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034- 878188..
280. บริษัท ไทยมีโก้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-8956901-..
281. บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการเวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์และเคมี) 0-7448-3482..
282. บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางเคมี) 0-3441-7232..
283. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์) 0-3481-6500..
284. บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด 0-2338-4596..
285. บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2391-4798..
286. บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) 0-2703-4444..
287. บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-2315-4171..
288. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 032-447681-..
289. บริษัท ไทยกลูโคส (ห้องปฏิบัติการวัตถุดิบ) 0-2429-0020..
290. บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด โรงงานชลบุรี (ห้องปฏิบัติการทดสอบกล่องกระดาษลูกฟูก) -..
291. บริษัท ไทยคาเมดะ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2748-4265..
292. บริษัท ไทยซีโนฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-830055..
293. บริษัท ไทยน้ำตาลเอกลักษณ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกวิเคราะห์) 0-5544-9010..
294. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาโรงงานหัวหมาก (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2374-0251..
295. บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร็มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3481-2862..
296. บริษัท ไทยนิชชิน เซฟุงจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2324-0564..
297. บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2589-0021..
298. บริษัท ไทยบีบีบฟรุท จำกัด (ห้องปฏิบัติการ R&D) 0-2427-1571..
299. บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์สับปะรดและผลไม้อื่นๆ จำกัด 038-962585-..
300. บริษัท ไทยฟู้ดโคทติ้งส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2313-1247..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop