หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
326. บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2463-0117..
327. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-7253000..
328. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3937-1640..
329. บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 08-1320-678..
330. บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด 02-5929200..
331. บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-3256-1676..
332. บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3823-9445..
333. บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2943-0935..
334. บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) ..
335. บริษัท ซันแวลเล่ย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3633-4900..
336. บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-5291384,..
337. บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2717-9267..
338. บริษัท ซีโนฟาร์ม ประเทศไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 02-7179267-..
339. บริษัท ซีเฟรซอินดิสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี,จุลชีววิทยาและสอบเทียบ) 077 - 52132..
340. บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ) 02-4455390..
341. บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-599-1015..
342. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร) 02-9897613-..
343. บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2746-9731..
344. บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2332-5765..
345. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2628-9100..
346. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-2752-2560..
347. บริษัท ดาด้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2452-1883..
348. บริษัท ตรังชัวร์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-7527-6011..
349. บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7523-0707..
350. บริษัท ตราลิงถือลูกท้อ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-7474416..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [1314 [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop