หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
326. บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2245-1621..
327. บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัตการทดสอบ ตรวจสอบ) 0-2529-2620..
328. บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2437-0343..
329. บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2468-3984..
330. บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด (ห้งปฏิบัตการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2374-0245..
331. บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2394-3021..
332. บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2542-1286..
333. บริษัท ยูนีซัน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2329-1020..
334. บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2530-0590..
335. บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2245-1873..
336. บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2717-9267..
337. บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2395-2751..
338. บริษัท ดาด้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2452-1883..
339. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2331-1962..
340. บริษัท ห้างขายยา ตราเสือดาว จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034-331460..
341. บริษัท วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2420-1255..
342. บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2322-8175..
343. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสโกฟาร์มาชูติคอล (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2322-8175..
344. บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* -..
345. บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) * 0-2511-3904..
346. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน ฟาร์มา 0-2415-1007..
347. บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2579-0789..
348. บริษัท ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2529-1350..
349. บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2416-4940..
350. บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2277-4141..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [1314 [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop