หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. บริษัท เบอร์แทมเคมิคอล (1982) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9326452..
277. บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-3779552,..
278. บริษัท คูล่า โฮลดิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-2125696-..
279. บริษัท ไทยมีโก้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-8956901-..
280. บริษัท ไทยฟู้ดโคทติ้งส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2313-1247..
281. บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2316-9419..
282. บริษัท ไทยนิชชิน เซฟุงจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2324-0564..
283. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-2394-1703..
284. บริษัท ซีโนฟาร์ม ประเทศไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 02-7179267-..
285. บริษัท เอสแอนเจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3848-0086..
286. บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท สีลมการแพทย์) 02-2453391-..
287. บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ยา) 02-5300416-..
288. บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 02-5300416-..
289. บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3848-0766..
290. บริษัท เอสแอนเจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา) 0-3848-0086..
291. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 035 - 22103..
292. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 035 - 22103..
293. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร) 02-9897613-..
294. บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ IFS) 02-9918586-..
295. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-42 012521..
296. บริษัท ฟูดส์แอนด์ดริ้งส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3820-1019..
297. บริษัท โรงงานสโนว์เฮาส์โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 035 - 58109..
298. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการโรงงานพาสเจอร์ไรซ์) 032 - 47195..
299. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ) 032 - 47195..
300. บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3483-9870..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop