หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
2. บ.พนัสโภคภัณฑ์ 038-464520-..
3. บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) 024737844..
4. ห้องปฏิบัติการบริษัท MIXWELL MARKETING CO.,LTD 02-9889090..
5. บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 032-387836-..
6. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 074587567..
7. Amcor Flexibles Bangkok PCL 02-7502240-..
8. บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด 034-428205-..
9. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด 02-744-9911..
10. บริษัท ราชาชูรส จำกัด 032-743224-..
11. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์) 0-3663-9091..
12. โรงงานเภสัชกรรมทหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2392-2090..
13. ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติวิเคราะห์ ทดสอบ) 2579 9594, ..
14. บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ)* 02-4574031-..
15. บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี)* 0-2457-4031..
16. บริษัท เอส ที กรุ๊ป ฟาร์มาแอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 035-721574-..
17. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
18. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด) 0-3636-8000..
19. บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5384-8088..
20. บ. โกลด์คอยน์คอร์ไพเรชั่น จำกัด 074-483600-..
21. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
22. บริษัท ปับลิค ฟาร์มาซูติคอล แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2277-8266..
23. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2900-5588..
24. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ๐-๓๖๖๓-๘๖๑๐..
25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ 0-2392-4338..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop