หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2326-0750..
52. บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 034-298117-..
53. บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2391-4798..
54. บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2277-0155..
55. บริษัท อเมริกันบริติช จำกัด (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
56. บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-3852-2062..
57. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575-429..
58. บริษัท ที.โอ.แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2573-2139..
59. บริษัท แสงรัศมีโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2427-2386..
60. บริษัท ที.โอ.เมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 035-721285-..
61. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี (ห้องปฏิบัติการรวจสอบทดสอบ) 0-2286-2503..
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ)* 0-2988-3655..
63. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพงษ์เภสัช (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2511-2010..
64. บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด (ห้องปฏิบัติการรวจสอบทดสอบ)* 0-2331-0150..
65. บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2277-4141..
66. บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2416-4940..
67. บริษัท ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2529-1350..
68. บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2579-0789..
69. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน ฟาร์มา 0-2415-1007..
70. บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) * 0-2511-3904..
71. บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* -..
72. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสโกฟาร์มาชูติคอล (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2322-8175..
73. บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2322-8175..
74. บริษัท วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2420-1255..
75. บริษัท ห้างขายยา ตราเสือดาว จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034-331460..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop