หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. NST FOOD INGREDIENTS Co.,Ltd. (ห้องปฎิบัติการ NST Microbiologics) 02-8127700..
52. Sara Lee Coffee + Tea (Thailand) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-529-1719..
53. SEA FOODS ENTERPRITE (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
54. Unilab Pharmaceuticals Co.Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2394-3021..
55. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สระบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 036-341200 ..
56. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 0-2589-9850..
57. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2298-2465..
58. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิการตรวจสอบทดสอบ) 02 529-0065..
59. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-7093040..
60. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. โรงงาน สมุทรปราการ 02-7093040..
61. บ. โกลด์คอยน์คอร์ไพเรชั่น จำกัด 074-483600-..
62. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
63. บ.พนัสโภคภัณฑ์ 038-464520-..
64. บริษัท เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2317-7531..
65. บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 02-5179408-..
66. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
67. บริษัท เมย์โอฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2709-4258..
68. บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด (ห้งปฏิบัตการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2374-0245..
69. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0 2529 2560..
70. บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2468-3984..
71. บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2437-0343..
72. บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2245-1621..
73. บริษัท เยาวราช จำกัด (ห้องปฎิบัติการMicro) 0-2391-5411..
74. บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ้นซ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Develop) 0-2709-3600..
75. บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ้นท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ R&D) 0-2709-3600..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop