หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. บริษัท เอ. เอ็น. บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2510-0021..
102. บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ห้องปฎิบัติการภาชนะบรรจุอาหาร) 0-5387-0601..
103. บริษัท รอแยลแคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ/ทางเคมี) 0-7444-8901..
104. บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7333-3750..
105. บริษัท เอเชี่ยนยูเนียน แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2425-0374..
106. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3857-0150..
107. บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2311-5737..
108. บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02 9981350-..
109. บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Quality control Devision) 0-3891-8271..
110. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด) 0-7433-6091..
111. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 0-7433-6091..
112. บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 045-202211,..
113. บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโพรดักส์ จำกัด (ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 077 - 50338..
114. บริษัท เอส ซี อาร์ทิสทรี จำกัด 0 2706-3979..
115. บริษัท เอส ที กรุ๊ป ฟาร์มาแอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 035-721574-..
116. บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 02-3942366..
117. บริษัท เอสแอนเจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3848-0086..
118. บริษัท เอสแอนเจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา) 0-3848-0086..
119. บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2331-6571..
120. บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด 0-2706-0413..
121. บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3848-0766..
122. บริษัท โอสถสภา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2351-1035..
123. บริษัท โอลัน-เคมเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2511-0137..
124. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 035 - 22103..
125. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 035 - 22103..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop