หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการQA) 0-2705-1677..
127. บริษัท แอลบีเอสแลบบอเรตอรี่ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเคมี) 0-2392-4082..
128. บริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด 0-5435-2598..
129. บริษัท แอคคอน จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมี) 0-2514-2458..
130. บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2467-0173..
131. บริษัท เอฟอีฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2719-9311..
132. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
133. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3864-8140..
134. บริษัท ราชาชูรส จำกัด 032-743224-..
135. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-2394-1703..
136. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร , เคมี) 0-2394-1703..
137. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2385-9024..
138. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2385-9024..
139. บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2394-3021..
140. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3857-5022..
141. บริษัท ยูนีซัน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2329-1020..
142. บริษัท เล้งเฮงอกรี ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 035-648047 ..
143. บริษัท แลชแมน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบไมโคร) 0-2396-1234..
144. บริษัท แกรมเปี้ยนฟู๊ดสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการกลาง) 037-322645-..
145. บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2431-3115..
146. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3442-3190..
147. บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-423190..
148. บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 032-387836-..
149. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2384-0036..
150. บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-3151074..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop