หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3857-5022..
127. บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5337-2902..
128. บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3821-4343..
129. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พี.เอ็น.มารีน ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด 0-3442-7696..
130. บริษัท รวมอาหาร จำกัด 0-3420-0173..
131. บริษัท อมรไชย จำกัด (สาขาท่าเรือ) (ห้องปฏิบัติการบริษัท อมรชัย จำกัด สาขาท่าเรือ) 035-222710-..
132. บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการเวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์และเคมี) 0-7448-3482..
133. บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด 0-7782-5197..
134. บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 0-2976-2314..
135. บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร็มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3481-2862..
136. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฎิบัติการทดสอบด้านเคมี) 053-916211..
137. บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2746-9731..
138. บริษัท สมิงฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์) 0-3959-8211..
139. บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ห้องปฎิบัติการภาชนะบรรจุอาหาร) 0-5387-0601..
140. บริษัท สุรินทร์ทิพย์ไรซ์มิลล์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ความชื้นของวัตถุดิบ) 0-2277-5553..
141. บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ) 042-943111..
142. บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมี) 055-641200-..
143. บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 077-835579-..
144. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
145. บริษัท ตราลิงถือลูกท้อ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-7474416..
146. บริษัท ท้ายเหมืองซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการ จุลชีววิทยา) 0-7643-4401..
147. บริษัท บุญยเกียรติไอศกรีม จำกัด (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 056-720226..
148. ICHIKYU FOOD (THAILAND) CO.,LTD (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 044-316209..
149. บริษัท วินนามิค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2510-0364..
150. บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด (ห้องปฏิบัติตรวจสอบทดสอบ)* 0-2543-8210..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop