หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-3256-1676..
102. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-7093040..
103. บริษัท คอสเมติก ครีเอชัน จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-5674933..
104. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิการตรวจสอบทดสอบ) 02 529-0065..
105. บริษัท บู๊ทส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2337-3620..
106. บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด โรงงานชลบุรี (ห้องปฏิบัติการทดสอบกล่องกระดาษลูกฟูก) -..
107. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-9753501-..
108. บริษัท สวนไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 029145080..
109. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. โรงงาน สมุทรปราการ 02-7093040..
110. บริษัท บี.เอ็น.เอ็ช แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 032-351689..
111. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2533-7750..
112. บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2589-0021..
113. บริษัท ไทย-มีโก้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2895-6901..
114. บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0 2918 292 ..
115. บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2431-3115..
116. บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2941-2992..
117. บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอน เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 028349222..
118. บริษัท ศิริบัญชา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2956-0271..
119. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2385-9024..
120. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0 35301507..
121. บริษัท ปฐวิน จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* -..
122. บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2332-5765..
123. บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2368-2695..
124. บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2326-1305..
125. บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-3823-9445..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop