หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
276. บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2394-3021..
277. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2385-9024..
278. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2385-9024..
279. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการไมโคร , เคมี) 0-2394-1703..
280. บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-2394-1703..
281. บริษัท ราชาชูรส จำกัด 032-743224-..
282. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3864-8140..
283. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
284. บริษัท เอฟอีฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2719-9311..
285. บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2467-0173..
286. บริษัท แอคคอน จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมี) 0-2514-2458..
287. บริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด 0-5435-2598..
288. บริษัท แอลบีเอสแลบบอเรตอรี่ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเคมี) 0-2392-4082..
289. บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการQA) 0-2705-1677..
290. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 035 - 22103..
291. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 035 - 22103..
292. บริษัท โอลัน-เคมเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2511-0137..
293. บริษัท โอสถสภา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2351-1035..
294. บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3848-0766..
295. บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด 0-2706-0413..
296. บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2331-6571..
297. บริษัท เอสแอนเจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา) 0-3848-0086..
298. บริษัท เอสแอนเจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3848-0086..
299. บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 02-3942366..
300. บริษัท เอส ที กรุ๊ป ฟาร์มาแอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 035-721574-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [1112 [13]  [14]  [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop