หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-2312-2152..
227. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ จุลชีววิทยา) 0-2318-2152..
228. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเคมี) 0-2318-2152..
229. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือพิเศษ) 0-2318-2152..
230. บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 034-298117-..
231. บริษัท อารี เอ็กซ์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
232. บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ คาลนพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการไมโคร) 0-3571-6460..
233. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0-3535-0001..
234. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ จำกัด (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-3571-6460..
235. บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟูดส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3866-6103..
236. บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 0-5346-4034..
237. บริษัท อินโดฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) * 0-2815-4657..
238. บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 027530582..
239. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด สมุทรปราการ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-2377-1278..
240. บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2941-2992..
241. บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตวจสอบ ทกสอบ)* 0-28967440-..
242. บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการ IFS) 02-9918586-..
243. บริษัท อูเอโนไฟส์เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2324-0412..
244. บริษัท อลูคอน จำกัด (ห้องปฎิบัติการทดสอบความแข็ง) 0-3834-5001..
245. บริษัท อลูคอน จำกัด (ห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์) 0-3834-5001..
246. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575-429..
247. บริษัท อดินพ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) 024455022-3..
248. บริษัท อธิมาตร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4461-2934..
249. บริษัท อุดมพร (ฟีฮาแล็บ) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-3121..
250. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (ห้องปฏิบัติการ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด) 0-4420-0444..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop