หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 023246252..
227. บริษัท พรีม่าโพลีเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-7094795-..
228. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 0-7433-6091..
229. บริษัท เศรษฐชล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2316-0421..
230. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบทางกายภาพ) 0-3536-2175..
231. บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5348-1483..
232. บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2323-9146..
233. บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3525-4150..
234. บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-707-8585..
235. บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ) 02-4455390..
236. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2385-9024..
237. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด 0-2316-0965..
238. บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3483-3696..
239. บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5342-1389..
240. บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟูดส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3866-6103..
241. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทไดโฮ) 0-3449-0197..
242. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด สมุทรปราการ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-2377-1278..
243. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
244. บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 0-5346-4034..
245. บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-2315-4171..
246. บริษัท สยามน้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวสอบทางเคมี) 0-3482-6957..
247. บริษัท ไทย-ซีโนฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-3483-0055..
248. บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร์รี่ จำกัด (ห้องควบคุมคุณภาพ) 0-2598-2074..
249. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
250. บริษัท ทวีสินธุ์ น้ำแข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop