หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2579-0789..
227. บริษัท สยามเภสัช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-26259999..
228. บริษัท วินนามิค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2510-0364..
229. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด 02-744-9911..
230. บริษัท วีระสุวรรณ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
231. บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2322-8175..
232. บริษัท วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2420-1255..
233. บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 037-285016..
234. บริษัท แพคเซจ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบตรวจสอบคูณภาพ) 0-2517-0903..
235. บริษัท เพอรอกซิไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3868-3616..
236. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7537-0123..
237. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 038-685718-..
238. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพระบบน้ำ) 0-7433-6011..
239. บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3483-3696..
240. บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-3483-3696..
241. บริษัท แปซิฟิก แปรรูปสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการmicro) ..
242. บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2316-9419..
243. บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2316-9419..
244. บริษัท เบทาโกร จำกัด(สมุทรปราการ) (ห้องปฏิบัติการเบทาโกร จำกัด) 02-8165011..
245. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2313-1470..
246. บริษัท เบอร์แทมเคมิคอล (1982) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9326452..
247. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ๐-๓๖๖๓-๘๖๑๐..
248. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-42 012521..
249. บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-3852-2062..
250. บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด (ห้องปฎิบัติการหาค่าปริมาณกรดน้ำเชื่อม/microbiological) 0-32813024..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop