หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
126. บริษัท ไทยกลูโคส (ห้องปฏิบัติการวัตถุดิบ) 0-2429-0020..
127. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 032-447681-..
128. บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-2315-4171..
129. บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) 0-2703-4444..
130. บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2391-4798..
131. บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด 0-2338-4596..
132. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์) 0-3481-6500..
133. บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางเคมี) 0-3441-7232..
134. บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฎิบัติการเวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์และเคมี) 0-7448-3482..
135. บริษัท ไทยมีโก้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-8956901-..
136. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034- 878188..
137. บริษัท ไทยโอกาเบโพรโมชั่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-3886-6747..
138. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม) 034-816441-..
139. บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2326-0750..
140. บริษัท ไทย-ซีโนฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-3483-0055..
141. บริษัท ไทย-มีโก้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2895-6901..
142. บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2277-0155..
143. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทไดโฮ) 0-3449-0197..
144. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-3449-0197..
145. บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0 2918 292 ..
146. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9876500 ..
147. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2533-7750..
148. บริษัท ไฮไท ซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7437-8391..
149. บริษัท ไฮเป็กซ์ (แก้วสารพัดนึก) จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0389..
150. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [1]  [2]  [3]  [4]  [56 [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop