หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. บริษัท ธนภักดี จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-849550-..
52. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 032 611 384..
53. บริษัท ทีแซท คัสสัน (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบบริษัททีแซท คัสสัน) 02-5164858..
54. บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* -..
55. บริษัท ที.ซี.ยูเนียนอโกรเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี,ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ) 0-3483-9492..
56. บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2323-9146..
57. บริษัท ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2529-1350..
58. บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2277-4141..
59. บริษัท ที.โอ.แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2573-2139..
60. บริษัท ที.โอ.เมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 035-721285-..
61. บริษัท ท้ายเหมืองซีฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการ จุลชีววิทยา) 0-7643-4401..
62. บริษัท ทวีสินธุ์ น้ำแข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
63. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-21945678-..
64. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074 273600..
65. บริษัท ตราลิงถือลูกท้อ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-7474416..
66. บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7523-0707..
67. บริษัท ตรังชัวร์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-7527-6011..
68. บริษัท ดาด้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2452-1883..
69. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-2752-2560..
70. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2628-9100..
71. บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2332-5765..
72. บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2746-9731..
73. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร) 02-9897613-..
74. บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-599-1015..
75. บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ) 02-4455390..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop