หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1051. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตาก (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-5551-1020..
1052. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมี่และชึวภาพ (ห้องปฏิบัติการเคมีและเทคโนโยชีวภาพ) 0-235-3700..
1053. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ (ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ) 0-2577-5100..
1054. ห้องปฏิบัติการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา 0-4424-2818..
1055. บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 035-418114 ..
1056. โรงพยาบาลเชียงแสน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร ) 0-5377-7035..
1057. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5577-9013..
1058. โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5571-4223..
1059. โรงพยาบาลไทรงาม (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5579-1006..
1060. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแหลมสิงห์) 0-3936-3760..
1061. โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-3824-5051..
1062. โรงพยาบาลพานทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-3845-1470..
1063. โรงพยาบาลท่าวังผา (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5475-5380..
1064. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตร) 0-7343-1131..
1065. โรงพยาบาลบ้านสร้าง (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 037 - 27123..
1066. โรงพยาบาลเชียงคำ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค ) 0-5445-1300..
1067. โรงพยาบาลท้ายเหมือง (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7657-1505..
1068. โรงพยาบาลพังงา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 0-7641-1616..
1069. โรงพยาบาลกงหรา (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7468-7076..
1070. โรงพยาบาลป่าพะยอม (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7462-4163..
1071. โรงพยาบาลรวมแพทย์พัทลุง (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7461-3166..
1072. โรงพยาบาลพุทธชินราช (ห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก) 055-219844..
1073. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม) 0-5322-4851..
1074. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
1075. โรงพยาบาลแม่วาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5392-8044..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [38]  [39]  [40]  [41]  [4243 [44]  [45]  [46]  [47ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop