หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1076. โรงพยาบาลอมก๋อย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5346-7068..
1077. โรงพยาบาลหางดง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5344-1693..
1078. โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-7530-6239..
1079. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิค) 0-7534-0250..
1080. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 075-481372..
1081. โรงพยาบาลชุมแสง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-5628-2223..
1082. โรงพยาบาลไพศาลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056-259378..
1083. โรงพยาบาลหนองบัว (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิค) 0-5625-1008..
1084. โรงพยาบาลแว้ง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7369-5008..
1085. โรงพยาบาลบ้านตาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5559-1435..
1086. โรงพยาบาลอุ้มผาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5556-1270..
1087. โรงพยาบาลพบพระ (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 055-569211-..
1088. โรงพยาบาลยะลา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7324-4710..
1089. โรงพยาบาลบันนังสตา (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-7328-9361..
1090. โรงพยาบาลกันตัง (ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา) 0-7525-1256..
1091. โรงพยาบาลสิเกา (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลสิเกา) 075291017..
1092. กระทรวงกลาโหม กรมอู่ท่าเรือ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุประเภทโลหะ) 0-2475-4111..
1093. โรงพยาบาลวังทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5531-1071..
1094. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียทั่วไป) 0-2589-9850..
1095. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ) 0-3820-1147..
1096. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการโยธาและก่อสร้าง) 0-2913-2500..
1097. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยเทคนิค NAA) 0-2562-0121..
1098. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สาขาวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี) 0-3642-2607..
1099. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 0-2969-1369..
1100. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7537-8612..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [39]  [40]  [41]  [42]  [4344 [45]  [46]  [47]  [48ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop