หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. โรงพยาบาลพบพระ (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 055-569211-..
52. โรงพยาบาลพุทธชินราช (ห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก) 055-219844..
53. Adeka Fine Chemical (Thailand) Co.,Ltd 038-959-032..
54. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการ Scanning Electron Microscope Room) 0-5387-8135..
55. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการ Transmission Electron Microscope Room) 0-5387-8135..
56. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมแหล่งพันธุกรรมพืช) 0-5387-8135..
57. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อ) 0-5387-8135..
58. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 0-5387-8135..
59. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ) 0-5387-8135..
60. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง Electron Microscope Specimen Preparation) 0-5387-8135..
61. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการกำจัดของเสีย) 0-5387-8135..
62. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเภสัชศาสตร์) 0-4375-4360..
63. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก) 0-4372-1728..
64. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการยาเม็ด) 0-2644-8720..
65. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2201-5114..
66. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยงานบริการวิชาการและวิจัย) 0-2660-7555..
67. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ หน่วยวิจัย (ห้องปฎิบัตการวิจัยด้านทันตชีววัสดุ) 0-2644-8644..
68. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัย 1) 0-2997-2200..
69. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัย 2) 0-2997-2200..
70. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัย 3) 0-2997-2200..
71. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม) 0-2997-2200..
72. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม) 0-2997-2200..
73. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ) 0-2997-2200..
74. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ) 0-2997-2200..
75. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคนิคการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการวิจัย) 0-2997-2200..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop