หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. โรงพยาบาลอมก๋อย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5346-7068..
27. โรงพยาบาลฮอด (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลฮอด) 0-5383-1444..
28. โรงพยาบาลอาจสามารถ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลอาจสามารถ) 0-4359-9073..
29. โรงพยาบาลอุ้มผาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5556-1270..
30. โรงพยาบาลลานนา (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลลานนา) 0-5335-7234..
31. โรงพยาบาลไทรงาม (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5579-1006..
32. โรงพยาบาลไพศาลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056-259378..
33. โรงพยาบาลกันตัง (ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา) 0-7525-1256..
34. โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5571-4223..
35. โรงพยาบาลกงหรา (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7468-7076..
36. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5577-9013..
37. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
38. โรงพยาบาลชุมแสง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-5628-2223..
39. โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-7530-6239..
40. โรงพยาบาลท้ายเหมือง (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7657-1505..
41. โรงพยาบาลท่าวังผา (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5475-5380..
42. โรงพยาบาลทับเที่ยง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลทับเที่ยง) 0-7521-8988..
43. โรงพยาบาลน่าน (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-5477-1620..
44. โรงพยาบาลบ้านสร้าง (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 037 - 27123..
45. โรงพยาบาลบ้านตาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5559-1435..
46. โรงพยาบาลบันนังสตา (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-7328-9361..
47. โรงพยาบาลบางขัน (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 0-7537 -102..
48. โรงพยาบาลป่าพะยอม (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7462-4163..
49. โรงพยาบาลพังงา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 0-7641-1616..
50. โรงพยาบาลพานทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-3845-1470..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop