หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
226. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการงานวัดละเอียด) 0-7431-6260..
227. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ) 0-7431-6260..
228. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0-7431-6260..
229. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการเคมี) 075-274151-..
230. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง) 075-274151-..
231. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ) 075-274151-..
232. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ) 075-274151-..
233. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 075-274151-..
234. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ) 075-274151-..
235. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 075-274151-..
236. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาประมง (ห้องปฏิบัติการประมง) 0-75773131..
237. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 075-420558-..
238. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร) 0864782887..
239. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิจัย) 0-7541-1144..
240. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาสัตวศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์) 0-7542-0559..
241. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาพืชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 0-7541-1144..
242. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0-3554-4301..
243. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 0-3554-4301..
244. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิชาโยธา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า) 0-2969-1369..
245. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต แผนกวิชาช่างโลหะ (ห้องปฏิบัติการช่างโลหะ) 0-2969-1369..
246. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน) 0 2969 1369..
247. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต แผนกวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ห้องปฏิบัติการแผนกแม่พิมพ์) 0 2969 1369..
248. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิชาไฟฟ้า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-2969-1369..
249. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิชาไฟฟ้า แผนกไฟฟ้า (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0 2969 1369..
250. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 0-2969-1369..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [5]  [6]  [7]  [8]  [910 [11]  [12]  [13]  [14ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop