หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
201. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ขนาดใหญ่)* 0-2988-3655..
202. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1)* 0-2988-3655..
203. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนย์วิจัยทางด้านวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิง) 02-9883655 ..
204. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 2)* 0-2988-3655..
205. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 2) 02-9883655 ..
206. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ)* 0-2988-3655..
207. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2) 0-2988-3655..
208. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์)* 0-2988-3655..
209. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ )* 02-988-3655..
210. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการโรงประลองวิศวกรรม) 0-2988-3655..
211. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการเครื่องจักร CNC)* 0-2988-3655..
212. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการกลศาสตร์ของไหล) 0-2988-3655..
213. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิบัติการความร้อน) 0-2988-3655..
214. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์) 0-2988-3655..
215. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของแข็ง) 0-2988-3655..
216. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน) 02-988-3655..
217. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องประลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า) 02-9883655-..
218. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง) 02-9883655-..
219. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)* 02-9883655-..
220. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการการป้องกันระบบไฟฟ้า) 02-9883655-..
221. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรม)* 02-9883655-..
222. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางด้านวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม) 02-988-3655..
223. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ สาขาวิชาช่างสำรวจ (ห้องปฏิบัติการช่างสำรวจ) 0-7431-6260..
224. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาการเชื่อม) 0-7431-6260..
225. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ) 0-7431-6260..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [4]  [5]  [6]  [7]  [89 [10]  [11]  [12]  [13ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop