หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ กองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ฝ่ายวิจัย (ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัยวัตถุห่อมวน) 02-2291259..
302. กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-541006..
303. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-4757131..
304. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 042-292-817..
305. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม) 0-2968-8398..
306. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก (ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก) 0-3237-7359..
307. กระทรวงพาณิชย์ สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 0-2547-4345..
308. กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 02-547-4345..
309. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้ากลาง (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า) 0-5425-3563..
310. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด สงขลา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 074-213008,..
311. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2436-2649..
312. การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเขต 5) 0-7431-1245..
313. กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง 054-227201..
314. งานมลพิษ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 025518604..
315. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หน่วยปฏิบัติการวิจัย Membrane Bioseparation Technology (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
316. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หน่วยปฏิบัติการวิจัย Internal Combustion Engine (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6610..
317. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีประยุกต์ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-6781..
318. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาของพืช (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-218-5485..
319. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา (ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยา) 0-2218-8690..
320. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการHistology ) 02-218888-7..
321. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการNeuroanatom ) 02-2188885..
322. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์(ห้องปฏิบัติการ Gross anatomy) 02-218-8885..
323. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ ) 02-2188677-..
324. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (ห้องปฎิบัติการOrthodontic) 0-2218-8930..
325. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว (ห้องปฎิบัติการทันตกรรมบดเคี้ยว) 02-2188634..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15]  [16]  [17ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop