หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
376. บริษัท บี.เอ็น.เอ็ช แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 032-351689..
377. บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด 034-428205-..
378. บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5355-8584..
379. บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรี 035-641435-..
380. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2613-9758..
381. บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2589-2750..
382. บริษัท บู๊ทส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2337-3620..
383. บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2328-1534..
384. บริษัท บุญยเกียรติไอศกรีม จำกัด (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 056-720226..
385. บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5337-2902..
386. บริษัท ปรูฟฟ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2952-5006..
387. บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-73414333-..
388. บริษัท ปับลิค ฟาร์มาซูติคอล แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2277-8266..
389. บริษัท ปฐวิน จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* -..
390. บริษัท ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 044-323334,..
391. บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร์รี่ จำกัด (ห้องควบคุมคุณภาพ) 0-2598-2074..
392. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0 35301507..
393. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชปซ้อย จำกัด (ห้องปฏิบัติการLaboratory section) 02-4475537..
394. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-7527-6088..
395. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารปีโป้ จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-7781-1889..
396. บริษัท พรีม่าโพลีเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-7094795-..
397. บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 02-9833675..
398. บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3483-6788..
399. บริษัท พัทยาฟูดส์อินดัสทรี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034 - 81624..
400. บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมี) 055-641200-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [1516 [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop