หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
376. บริษัท นีโอพลาสท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-599-1409..
377. บริษัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2394-2141..
378. บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2529-1301..
379. บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 02-3942366..
380. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2613-9758..
381. บริษัท โอลัน-เคมเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2511-0137..
382. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.(เบญจโอสถ) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2243-0079..
383. บริษัท โอสถสภา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2351-1035..
384. บริษัท ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2294-0048..
385. บริษัท ไฮเป็กซ์ (แก้วสารพัดนึก) จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0389..
386. บริษัท ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2573-9078..
387. บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2577-1016..
388. บริษัท พิคโก้ ฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2537-3547..
389. บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2328-1534..
390. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ 0-2392-4338..
391. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ๐-๓๖๖๓-๘๖๑๐..
392. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2900-5588..
393. บริษัท ปับลิค ฟาร์มาซูติคอล แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2277-8266..
394. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
395. บ. โกลด์คอยน์คอร์ไพเรชั่น จำกัด 074-483600-..
396. บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5384-8088..
397. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด) 0-3636-8000..
398. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
399. บริษัท เอส ที กรุ๊ป ฟาร์มาแอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 035-721574-..
400. บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี)* 0-2457-4031..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [1516 [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop