หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
376. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบวิเคราะห์เคมี) 0-2427-6257..
377. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.(เบญจโอสถ) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2243-0079..
378. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2986-6485..
379. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน ฟาร์มา 0-2415-1007..
380. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวบราเดอร์ส (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2391-3936..
381. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบร์วู๊ด ฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2468-1418..
382. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพงษ์เภสัช (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2511-2010..
383. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวุธอุตสาหกรรม (ห้องวิเคราะห์ทางเคมี) 035-631305..
384. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี อาทิสทรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2706-3979..
385. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.เอช.โปรดัคส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2251-3517..
386. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี (ห้องปฏิบัติการรวจสอบทดสอบ) 0-2286-2503..
387. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสโกฟาร์มาชูติคอล (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2322-8175..
388. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2331-1962..
389. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิวยอร์ค เคมีเกิ้ล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
390. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2900-5588..
391. ห้างห้นส่วนจำกัด สุวิรุฬห์ ชาไทย (ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ) 0-5371-2007..
392. ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติวิเคราะห์ ทดสอบ) 2579 9594, ..
393. ห้องปฏิบัติการบริษัท MIXWELL MARKETING CO.,LTD 02-9889090..
394. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 034-839492-..
395. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด 0-2516-8811..
396. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
397. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
398. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พี.เอ็น.มารีน ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด 0-3442-7696..
399. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน ) 055-728400#..
400. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด 0-2316-0965..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [1516 [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop