หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
351. บริษัท ไทยเดลมา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-3894425..
352. บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5384-8088..
353. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด) 0-3636-8000..
354. บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี) 0-3268-4234..
355. บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3441-4161..
356. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
357. โรงพยาบาลลำปาง (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5422-3623..
358. ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ห้องปฎิบัติวิเคราะห์ ทดสอบ) 2579 9594, ..
359. บริษัท ราชาชูรส จำกัด 032-743224-..
360. บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด 034-428205-..
361. Amcor Flexibles Bangkok PCL 02-7502240-..
362. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 074587567..
363. บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) 024737844..
364. บ.พนัสโภคภัณฑ์ 038-464520-..
365. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [1415 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop