หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0 2918 292 ..
302. บริษัท ไทย-มีโก้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2895-6901..
303. บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2589-0021..
304. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2533-7750..
305. บริษัท บี.เอ็น.เอ็ช แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 032-351689..
306. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. โรงงาน สมุทรปราการ 02-7093040..
307. บริษัท สวนไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 029145080..
308. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-9753501-..
309. บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด โรงงานชลบุรี (ห้องปฏิบัติการทดสอบกล่องกระดาษลูกฟูก) -..
310. บริษัท บู๊ทส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2337-3620..
311. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิการตรวจสอบทดสอบ) 02 529-0065..
312. บริษัท คอสเมติก ครีเอชัน จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-5674933..
313. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-7093040..
314. บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ) 0-3256-1676..
315. บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 02-5179408-..
316. บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์สับปะรดและผลไม้อื่นๆ จำกัด 038-962585-..
317. บริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด 0-5435-2598..
318. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0-3535-0001..
319. บริษัท เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2317-7531..
320. บริษัท ฟาร์มาเทคจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
321. บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
322. บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2539-0101..
323. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-28000-297..
324. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2284-1218..
325. บริษัท คอมไบน์แล็ปจำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ) 0-3432-4744..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop