หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. บริษัท เอส ซี อาร์ทิสทรี จำกัด 0 2706-3979..
302. บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโพรดักส์ จำกัด (ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 077 - 50338..
303. บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 045-202211,..
304. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 0-7433-6091..
305. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด) 0-7433-6091..
306. บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Quality control Devision) 0-3891-8271..
307. บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02 9981350-..
308. บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2311-5737..
309. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3857-0150..
310. บริษัท เอเชี่ยนยูเนียน แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2425-0374..
311. บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7333-3750..
312. บริษัท รอแยลแคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ/ทางเคมี) 0-7444-8901..
313. บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ห้องปฎิบัติการภาชนะบรรจุอาหาร) 0-5387-0601..
314. บริษัท เอ. เอ็น. บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2510-0021..
315. บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2212-2177..
316. บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-6783888..
317. บริษัท แสงรัศมีโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2427-2386..
318. บริษัท แหลมทองการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2514-1112..
319. บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์) 035 - 34109..
320. บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3481-6413..
321. บริษัท เสริมสุข จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Micro) 0-7725-4011..
322. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2276-1041..
323. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-9753501-..
324. บริษัท เศรษฐชล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2316-0421..
325. บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด 0-7782-5197..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop